Geometri og Scratch

I dette undervisningsopplegget har elevene brukt Scratch til å vise at de har forståelse av ulike geometriske figurers egenskaper, samtidig som de får vist at de kan grunnleggende koding av blant annet løkker. Mål: - kunne beskrive egenskapene til ulike geometriske figurere (trekanter, firkanter, mangekanter) - kunne bruke kunnskapen om geometriske figurer til å konstruere... Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑