Hjem » Lesing

Kategoriarkiv: Lesing

Reklamer

IntoWords for Android

intowordsIntoWords er et lese- og skriveverktøy med talesyntese som i Norge leveres i av MV-Nordic(tidligere Mikroverkstedet). Den er tilgjengelig som app for iPad, som nettside via nettleseren som ikke krever noen installasjon og som app for Chrome-nettleseren. Eneste kravet er at du trenger en lisens eller avtale gjennom skolen/kommunen.

For enkelte elever med Android-nettbrett, har det ikke fantes et skikkelig lese- og skriveverktøy med talesyntese. Mens IntoWords har fungert ypperlig på iPad, har jeg ikke kunnet tilby noen hjelp til elever med behov for lese- og skrivestøtte dersom de har hatt Android. (mer…)

Reklamer

Oppdatert – Tverrfaglig opplegg om valuta

Revidert utgave av valutaoppgavene fra 2015. Disse oppgavene er oppdatert til å fungere i 2016. Oppgavene passer til arbeid med omregning av valuta i matematikk, og dette er et tverrfaglig opplegg rundt omregning av valuta er en av aktivitetene.  Dette opplegget laget jeg i 2015, og jeg introduserte klassen for fire ulike familiers besøk til ulike fornøyelsesparker i Europa og utnyttet de mulighetene for dukket opp for trening i en rekke ferdigheter som kreves:

  • bruk av søkemotorer
  • bruk av digitale kart
  • lesing på ulike språk (norsk, dansk, svensk og engelsk)
  • finne informasjon på nettsider som er strukturert på ulikt hvis og med ulik hensikt
  • lesing og tolkning av tabeller
  • analysere informasjon gitt i oppgaveteksten mot informasjonen på nettsidene
  • omregning av valuta og bruk av ulike formler, omregning av måleenheter

Elevene jobbet sammen i par og de koste seg med oppgaven. Tidsbruken er omlag 3-4 timer, og kanskje er dette noe som andre kan ha nytte av? Legger ved oppgaveteksten jeg har brukt, og det er fritt fram å gjenbruk hele eller deler av opplegget. Valutakurser kan hentes fra http://www.valutakurser.no

valuta-oppgaver_rev.docx

valuta-oppgaver_rev.pdf

 

Wow – WALL-E

Denne uken har vi avsluttet Wall-E prosjektet ved Grinde skule. Wall-E er et tverrfaglig prosjektet der vi har tatt utgangspunkt i filmen og spillet Wall-E, og knyttet en rekke spennende læringsaktiviteter til dette. I utgangspunktet hadde vi en et stort antall potensielle læringsaktiviteter, og har plukket fra disse aktivitetene underveis. De to kontaktlærerne i gruppen har hatt ansvaret for gjennomføringen, og har dermed også valgt aktiviteter.

(mer…)

Prosjekt Wall-E

På Grinde er vi igang med et nytt spennende prosjekt, der vi har tatt utgangspunkt i filmen og spillet Wall-E og bygget opp et tverrfaglig prosjekt med mange muligheter. Wall-E er et Disney/Pixar produkt. Handlingen finner sted 700 år inn i framtiden, hvor menneskene har ødelagt jorden og flyktet til sine romferger som reiser rundt i verdensrommet og venter på at jorden skal bli beboelig igjen. Hovedpersonen er en rydderobot og hans venn kakerlakken som er det eneste gjenlevende på jorden. Elevene så filmen som start på prosjektet, og ble ganske så giret på det som skulle skje videre.

wall-e tankekart
Tankekart over prosjektet

Med utgangspunkt i Wall-E fant vi mange spennende emner i flere fag som kunne bli dekket. Spillet, og ikke minst filmen gir mange muligheter for utviklende, interessante og engasjerende arbeid i skolen. Ikke all undervisning trenger å følge en lærerveildning eller en lærebok. Mye spennende kan skje på andre måter.

Lesing
Det finnes ganske mye spennede og morsom litteratur som omfatter framtiden. Vi plukket fram noen gode gamle tekster av blant annet Philip Newth om Roboten Matilda. I tillegg finnes det mange tekster om roboter, verdensrommet og reiser i verdensrommet i fagbøkene og nettsteder som Nysgjerrigper.

Skriving
Elevene har akkurat skrevet ferdig tekster om verdensrommet. Dette var en fin innledning til temaet. De skal skrive dagbøker sett fra Wall-E øyne, om hvordan verden kommer til å se ut i framtiden og skrive logger fra det vi gjør på skolen. I tillegg skal vi se på mulighetene for å la elevene blogge litt om hva de holder på med. Posters med bilder og beskrivelser fra oppgavene er også fine oppgaver å gi elevene.

Film og bilder
Underveis skal elevene ta bilder og filme det vi holder på med på skolen. Planen er å lage både fotopresentasjoner og videologg over prosjektet.

Kunst og håndverk
I lekse har elevene fått i oppgave å ta med seg verdiøst materiale (søppel) hjemmefra. Dette skal de bruke til å bygge en robot. Robotene skal stilles ut på skolen når de er ferdig.

Teknologi
Prosjektet innbyr til arbeid med teknologi. Både teknologi rundt energikilder, romfart og ikke minst roboter. Vi har fått låne 5 LEGO Mindstorms NXT av Frakkagjerd Teknolab, og planen er å gi elevene en liten innføring og smakebit på både roboter og koding. Første time torsdag, var en fantastisk time, der elevene var helt i ekstase over det å kode og kjøre roboter.

Rekning
Programmering innbyr til mye matematikk. En kommer ikke langt før en må begynne å tenke på vinkler, grader, rotasjoner, lengder, desimaltall, summering og differanser. I tillegg er en avhengig av problemløsningsstrategier.

Miljøvern
Scenen i Wall-E er en verden fullstendig ødelagt av menneskenes forsøpling. Derfor er det viktig å sette fokus på miljøvern, resirkulering og hva som kan komme til skje i framtiden.

Verdensrommet
Temaet verdensrommet er mange barneskoleelevers favorittemne innen naturfag. I tillegg til mange faktakunnskaper om planetene er det mange muligheter for utforskning av galakser, både vår egen og andre, samt fordype oss i delemnet romfart.

Temple Run som inspirasjon for skriving – oppdatert undervisningsopplegg

templerun1I forbindelse med at 6.klasse ved Grinde skule også skal prøve undervisningsopplegget der vi prøver ut Temple Run som inspirasjon for skriving av fortellinger, har jeg i samarbeide med lærerne som var med første gang oppdatert opplegget. Vi har utvidet spørsmålslisten, lagt inn forslag til tverrfaglig bruk og lagt ved et forslag til kriterieark som kan brukes under selve skriveprosessen.

Når 6.klasse skal skrive, kommer vi også til å legge inn elementer av prosessorientert skriving, og vil prøve å bruke Its Learning til denne prosessen. Når innledningen er ferdig skrevet, laster elevene teksten inn i et diskusjonsforum i Its Learning, hvor de andre elevene og lærerne kan kommentere det de har skrevet så langt. Vi tenker at tilbakemeldingene skal bygge på kriterier satt på forhånd for å sikre konstruktive tilbakemeldinger, og for å unngå tilbakemeldinger som ikke gir elevene en idé om hva de kan gjøre med teksten for å komme videre. For å sørge for at alle får tilbakemeldinger, skal de gi tilbakemelding til til de to foran og de to etter en i listen. Da må hver elev lese og gi tilbakemelding på fire tekster, og hver elev får fire tilbakemeldinger.

 

Oppsummering av 4.klasse sitt prosjekt

Kriterier for skriving av ei forteljing

Oppdatert undervisningsopplegg Temple Run

Oppsummering av Temple Run skriveprosjekt

templerun1Templerun-prosjektet ved Grinde skule er nå ferdig, og jeg har brukt noen timer på å oppsummere prosjektet. Alle elevene er ferdige med tekstene sine, og jeg har lest gjennom ganske mange av dem. Det har tatt litt lenger tid enn først planlagt, men noen tekniske problemer og noen kjekke aktiviteter utenfor klasserommet må ta skylden for dette.

Så hva sitter vi igjen med etter et slikt prosjekt? Jeg har gjennomført en relativt omfattende oppsummering, basert på intervjuer av elever og lærere, gjennomgang av noen av tekstene og observasjoner i klasserommet, både for å se om vi har oppnådd noe og for å forbedre undervisningsopplegget. (mer…)

Lesing og skriving med digitalt fokus del 1

Denne artikkelserien er blitt til som et resultat av arbeid med lesebestillinger, som er et viktig element for å sørge for at elevene har et større utbytte av lesingen. Spesielt for å unngå at leselekser er lesing uten dypere forståelse og oppfølging er det viktig at en kommer med en spesifikk bestilling eller et oppdrag i forbindelse med lesingen. Det holder ikke å si at en skal lese side x – y, men komme med oppgaver som gir rom for kritisk tolkning, dypere forståelse eller kritikk. Se forresten Udir sine sider om lesebestilling eller kikk på Kåre Kverndokkens bok «101 måter å lese leseleksa på»

For å variere arbeidet med lesebestillinger og samtidig sørge for et digitalt fokus har jeg prøvd å flytte deler av lesebestillingene inn i et kombinert rom, der en varierer arbeidet mellom den analoge og digitale verdenen. I de første artiklene har jeg prøvd å samle sammen en rekke digitale tjenester som kan brukes i forbindelse med leseopplæringen i en kombinert læringsarena . Snakker ikke da om den grunnleggende leseopplæringen rundt avkoding, men det utvidede begrep der forståelse, ordforråd og metakongnitive mål er det viktigste.

Ønsker du å vite mer om kombinerte læringsarenaer, sjekk denne videoen fra Morten Fahlvik:

Når en arbeider med lesing og lesebestillinger i en kombinært læringsarena er det noen faktorer som er viktig å passe på. Det arbeidet elevene gjør i en digital arena, for eksempel et i et LMS, er like viktig å vurdere og følge opp, som det arbeid som skjer i klasserommet eller som tradisjonelle lekser. Bruk det gjerne som grunnlag for læringssamtaler i klasserommet eller for videre arbeid med temaet.

Ordforråd

Når en arbeider med utvidelse av ordforråd finnes det flere metoder for å arbeide videre med ordene. En metode er å ha en læringspartner en foretar læringssamtaler med om ord en ikke forstår i tekstene. Dette kan fungere veldig greit i klasserommet og en kan overføre dette til andre arenaer ved hjelp av eksisterende verktøy.

Et eksempel er nettstedet http://padlet.com som lar en samarbeide om tankevegger. En slik tankevegg kan brukes på den måten at elevene skriver opp ordene de ikke forstår, og så kan andre gå inn og skrive svarene sine. Flere elever kan enkelt gå inn og skrive sine ord, tanker og ideer samtidig som andre. Padlet kan enkelt integreres i f.eks Its Learning.

Arbeid med Padlet.com

Arbeid med Padlet.com

 

http://padlet.com vil også fungere glimrende ved idemyldringer.

En kan åpne for redigering av sider i Its Learning. La elevene få lov til å skrive inn ordene de ikke forstår på en «lapp» på en tom side, og la så elevene få svare hverandre. Kan føre til interessante diskusjoner.

En kan også lage forklaringer til bilder for å styrke ordforråd og begreper. Ta bilder av det man arbeider og legg på ord og forklaringer, eller finn bilder på nettet som kan benyttes og deretter legge på tekst. Tjenesten http://www.classtools.net/education-games-php/postIt fungerer bra til slikt. Elevene kan ta skjermdump og laste opp i LMS eller skrive ut.

Postit lapper på bilder

Postit lapper på bilder

Appen Explain Everything til iPad er fin når en skal arbeide med ordforråd og forståelse med enkeltelever. En kan ta bilder av ting en jobber med, og sette på merkelapper. En kan også lage bøker om emner en jobber med.