Start here

Kategorier

Pair programming

pair-programming

Pair programming, eller på godt norsk, parkoding, er en arbeidsmåte hentet fra arbeidslivet der to arbeider sammen på en datamaskin. De to har ulike roller. Den, «the driver» eller på norsk, «sjåføren», styrer mus og tastatur og skriver koden, mens den andre, «the navigator» eller på norsk «kartleseren» leser gjennom koden og evaluerer den etter hvert som koden blir skrevet. De to bytter roller regelmessig.

Arbeidsmetoden er også et nyttig redskap i undervisningen når en koder. En god fordeling av arbeidsoppgavene, sammen med gode kjøreregler kan gi et meget sterkt resultat.

Jeg har brukt metoden periodevis de siste årene i ulike kodeprosjekter ved Grinde skule, og har veldig god erfaring med bruk av metoden i klassen. Jeg opplever at elevene setter stor pris på metoden som en del av timene. De finner raskt ut at to hoder som oftest tenker bedre enn ett, 0g dermed kan faktisk 1 + 1 > 2

Senest denne uken, da vi arbeidet med geometri i Scratch, så jeg verdien av denne arbeidsmetoden. Jeg ga dem oppgaver med å konstruere ulike geometriske figurere i Scratch uten oppskrift. De fikk kun se min løsning på den digitale tavlen. Noen av parene satte raskt i gang og skjønte hvordan de kunne løse den, mens andre par slet med å komme i gang. Da jeg utfordret dem i å snakke sammen og diskutere ulike tilnærminger tok det raskt av. Løkker dukket opp, andre geometriske figurer enn dem jeg nevnte ble tryllet fram. Noen kom sågar i gang med rotasjon, lenge før jeg nevnte det. Kreativiteten og mestringsgleden boblet i kamp med andre hormoner en finner i en 7.klasse…..

Det oppstår også en form for kommunikasjon som benytter et annet språk enn det elevene vanligvis bruker. Respekt for kjørereglene fører til god arbeidsmetodikk, og kommunikasjonen kan dreie seg om det som skjer på skjermen. Språket er tilpasset den sosiale og teknologiske konteksten det foregår i, og faguttrykk må benyttes for å få den andre til å forstå.

Vi hadde også en kodetime med fadderklassen denne uken. Da plasserte vi dem sammen i par. De eldste hadde vært gjennom oppgavene tidligere, så de fungerte stort sett som kartlesere denne timen, og sørget for at de yngste elevene fikk programmere mye samtidig som de opplevde mestring på området. De eldste følte seg som lærere og følte at de både hadde undervist og lært noe i timen.

Advertisements

Koding på nettbrett – del 2

For et år siden skrev jeg innlegget Koding på nettbrett – noen alternativer. Siden den gang har det skjedd mye på denne fronten. De fleste jeg kikket på den gangen, har blitt oppdatert i både positiv og negativ retning. Noen har blitt kommersialisert og en må nå betale for det som den gang var gratis. I dag tenkte jeg å ta for meg noen nye verktøy som er dukket opp.

Run Marco
img_0026Run Marco er en app som leveres av Allcancode.com. Her skal en hjelpe Marco eller Sophia til å komme seg fram i jungelen eller julenisseverden. En drar kodeblokker fra sidene i boken inn på en tom side, og når en er ferdig kjører en koden. Enkelt, og ganske så selvinstruerende. Det er godt med oppgaver i appen, og progresjonen virker fornuftig.

Run Marco finnes for de fleste plattformer og på mer enn 20 språk, deriblant norsk. Ipad, Kindle, Android, Chrome og web. Det er gratis, og i tillegg har det muligheten til å sette opp klasser på enkel måte. På den måten kan en ta vare på progresjonen til elevene.

Coddy
img_0023Coddy er en kodeapp der en skap tegne ulike mønstre ved hjelp av retningstegn og fargeblyanter. Nokså engasjerende og enkelt å ta i bruk. Hver kommando kan enkelt repeteres ved å sette antall til kommandoen. Dermed får en trent effektivitet og løkker ganske raskt.

En kan også lage egne oppgaver i appen.

Coddy finnes i flere varianter. Coddy Free er gratis, og er dermed begrenset i innhold. Coddy Luck koster 33 kr, men her finnes det blant annet 100 oppgaver, og muligheter for import og eksport av oppgaver.

 

Box Island
img_0024Box Island handler selvfølgelig om bokser. Bokser som er strandet på en øde øy, og møter på ulike utfordringer her. En fargerik app, med innbydende grafikk og figurer. Det skal selvfølgelig kodes, og her skal en hjelpe boksen til å samle stjerner og samtidig unngå hindringene som dukker opp. Enkelt og intuitivt grensesnitt på kodingen og en fornuftig progresjon.

Box Island er foreløpig kun tilgjengelig for iPad. Versjonen som lastes ned har 10 gratis oppgaver, deretter koster det penger. I overkant mye penger. For å åpne alle oppgavene koster det 85 kr.

BlueBot
img_0029Bluebot er en variant av Beebot som er brukt i mange skoler i Norge. Både Beebot appen og den lille gule bien som en kan programmere til å kjøre rundt er populære blant de yngste. Bluebot er en blå variant som en kan brukes på flere ulike måter. Appen kan brukes til koding bare på iPad, eller en kan velge å overføre koden til Bluebot via Bluetooth, og la den kjøre koden i en virkelig verden. En programmerer ved hjelp av piler, og i begynnelsen kan en bli noe forvirret over retning. Opp er alltid kjørereting, mens høyre og venstre er sving.

I appen kan en velge å leke seg med kode eller bli utfordret til å løse oppgaver på ulike kart. En kan også laste opp egne kart til bruk ved å ta bilde av dem. Godt utgangspunkt for tverrfaglig arbeid innen ulike emner. Bluebot appen er gratis og finnes for iPad og Android. For de som ikke har nettbrett, kan også denne nettsiden med BeeBot oppgaver brukes.

Swift Playground
img_0030Swift Playground er levert av Apple selv, og er en gratis app for koding i et språk som kalles Swift og som er laget av Apple selv. Appens utseende er innbydende. Under opplæringen, skal du hjelpe figuren Byte rundt på brettet og plukke opp edelsteiner ved å teleportere og hoppe rundt. Kommandoene kommer fram som ekte, bokstavskrevet kode, så det ser ganske proft ut. Senere kan du lage skjema, grafer og figurer ved hjelp av ulike guider.

Progresjonen er ganske rask, så det passer bedre for eldre elever enn yngre. Appen finnes kun for iPad.

 

eTwinning-seminar i Tallinn

Siste helg i høstferien var jeg invitert med på bi-lateralt eTwinning-seminar i Tallinn, med fokus på innovativ bruk av IKT i klasserommet. Målgruppen var lærere med elever mellom 10 og 16 år, og 10 lærere fra Norge og 10 lærere fra Estland arbeidet sammen i tre – dager med mål om å etablere gode prosjekter som skal presenteres neste vår på et tilsvarende seminar i Norge.

Jeg var med for å holde et foredrag om mange av de mulighetene som finnes rundt innovativ bruk av IKT i klasserommet, samt at jeg skulle holde en liten introduksjon til Micro:bit. Videre skulle jeg være med å veilede lærerne og komme med forslag og ideer underveis i prosjektutarbeidelsen. Skulle ikke være med og planlegge et eget prosjekt denne gang, men endte selvfølgelig opp med et tverrfagligprosjekt rundt bruk av MakeyMakey. Mer om dette en annen gang.

Er alltid spennende å møte andre lærere i en slik setting, og det blir mye erfaringsdeling i løpet av en slik tur, både i formelle og uformelle former. Lenker og utstyr diskuteres og utveksles, og jeg har en del nytt på blokken som skal testes ut.

Blant annet viste en estisk lærer fram roboten Edison, som er Lego kompatible. Litt merkelig i utseende, men visstnok veldig enkel å arbeide med. Den kan programmeres ved hjelp av blokker i en app som kalles Edware.

En annen lærer drev egen IT-klubb for elevene sine på fritiden, og sjelden har jeg sett et slikt engasjement og kunnskapsnivå hos en lærer.

Tallinn er en flott by, og på fredagskvelden brukte vi systemet LoQuiz til å en uhøytidelig skattejakt og Quiz i gamlebyen. Artig måte å undersøke og lære om et sted. Såpass uhøytidelig var quizen at vi tok oss tid til å besøke en skole, et skolemuseum, en russisk bar (hvor en ble brisen av å bare stikke innom), en suvenirbutikk og en middelalderinspirert bar (hvor til og med fornærmelsene fra bartenderne var tidsriktige).

Koding på interaktive tavler for de yngste

Som en del av eTwinning-konferansen i Tallinn, er jeg kommet i kontakt med flere lærere fra Estland, som bruker IKT på en spennende måte. En av lærerne underviste i 1.klasse, og brukte den interaktive tavlen i klasserommet mye i forbindelse med koding. Hun viste en del av aktivitetene hun brukte, og jeg tenkte at jeg kunne bruke dem i de yngste klassene i forbindelse med kodeprosjektet på Grinde skule.

Alle aktivitetene er gratis, og enkle å forstå, og kan selvfølgelig brukes utenfor den interaktive tavlen.

Pollen hunter

pollen-hunterSamle inn mest mulig pollen på færrest mulig tid ved å gi instruksjoner til bien. Pass på at bien ikke blir tatt av fuglen. God trening i strategisk og logisk tenkning.

http://www.iboard.co.uk/iwb/Pollen-Hunter-659

Cheese sniffer

Spennende konkurranse mellom to og to. Hver spiller får 5 trekk i hver omgang og skal prøve å plukke flest mulig ost. Den som har fanget flest ostebiter vinner spillet. God trening i strategisk og logisk tenkning.

http://www.iboard.co.uk/iwb/Cheese-Sniffer-657

Chameleon

Hjelp kameleonen til å fange insektene. Du må fortelle hvilken retning og hvor stor vinkel den skal snu seg. Deretter må du fortelle hvor mange langt ut tungen skal gå. Om å gjøre å bruke færrest steg for å fange alle insektene.

http://www.iboard.co.uk/activity/Chameleon-664

Mole Maze

cheese-snifferHjelp moldvarpen til å komme fram til marken. Du må fortelle hvor mange skritt den skal gå, hvilken vei den skal svinge og hvor stor vinkel den skal svinge. En grei introduksjon til både algoritmer, vinkler og begrep som høyre og venstre på engelsk. Mange oppgaver og vanskelighetsnivå.

http://www.iboard.co.uk/activity/Mole-Maze-663

Unplugged – koding med de minste

Som en del av Kodeplanen på Grinde skule har vi laget et opplegg for de aller minste. Dette opplegget er unplugged og er inspirert av det som finnes på http://studio.code.org , men forenklet og videreutviklet. Denne uken har vi testet ut opplegget i 2.klasse, og lærerne og elevene der var veldig fornøyd.

Del 1 består av en Notebook-fil der en snakker om enkelte ord og uttrykk knyttet til programmering. Blant annet jobbes det en del med ordet algoritme og hvordan de er bygget opp.

Del 2 ble brukt som en del av stasjonsundervisningen og her finnes en del oppgaver som ligner på Eplejakten. To og to elever arbeidet sammen og laget først algoritmen som skulle brukes for å løse oppgaven ved hjelp av piler. Deretter la den ene løsning, mens den andre kontrollerte. Til slutt fikk de lage oppgaver til hverandre på brett bygget av Lego.

 

Opplegget er en innledning til videre arbeid med programmering. Lærerne har lagt opp til koding på iPad på stasjoner de neste ukene, og vi har plukket ut to apper som vi skal arbeide videre med. Den ene er the Foos og den andre er Run Marco.

En liten statusoppdatering….

Høsten er kommet, og vi har snart unnagjort 7 travle uker på jobb. På jobb er vi godt i gang med koding i Scratch i 6. og 7.klasse. De har en time koding i uken på årets timeplan, og årsplanen er en variant av den vi hadde med 7.klasse i fjor. Har 2 lærere med meg i hver av timene, så nå står jeg ikke helt alene lenger.

lego_kodingDenne uken begynte også 2.klasse med koding. Har laget et «unplugged» opplegg som de starter med, der vi arbeider på Smartboard, ark og med tradisjonell Lego. Dette opplegget skal jeg gjøre tilgjengelig når de har testet det ut. Etter høstferien skal de igang med code.org og diverse apper på iPad. Flere klasser skal i gang med samme opplegget etter høstferien, så her kjører vi gjenbruk.

Vi har kjøpt inn Lego Wedo 2.0 til de yngre elevene, og har kjørt en økt med opplæring på lærerne. Artig å se voksne mennesker utforske og leke seg på den måten. Det følger med mange spennende undervisningsopplegg til settene, så dette tror jeg blir bra. Flere av klassene har sagt de går i gang etter høstferien, så jeg tror det blir rift om dette.

Vi har også kjøpt inn en del sett med MakeyMakey. Dette kommer til å bli brukt tverrfaglig, og i tillegg til de oppleggene vi kjørte i fjor, er flere ideer kommet opp. Gleder meg til å kjøre opplæring med lærere!!

Det er travelt utenfor klasserommet også. Kodeklubben Tysvær har kurs både i Scratch og Python denne høsten, og jeg har snakket en del om First Lego League og EV3 ulike steder.

Jeg reiser på eTwinning-seminar til Tallinn sammen med en gruppe norsk ungdomsskolelærere i høstferien min, og skal arbeide med innovativ bruk av IKT i klasserommet. I november skal jeg til Bærum og snakke om koding i klasserommet sammen med MV-Nordic. Se mer om konferansen her

 

micro:bit via mobiltelefonen

En flott mulighet med micro:bit er at den kan programmeres via nettbrett og mobiltelefonen. For å forenkle dette, er det laget en app som gjør det mulig å kommunisere med telefonen via bluetooth. Den er tilgjengelig via både Play store for android mobiltelefoner og nettbrett, og via App store for iPhone og iPad.

microbit_mobil1.pngDet første som må gjøres etter nedlastingen er å sette opp koblingen mellom micro:bit og telefon. Når en starter opp appen får en muligheten til å gjøre dette gjennom en veiviser fra startsiden på appen. Det kan være litt krøkkete med siste steg, da displayet på micro:biten viser en 6-sifret kode som du må skrive inn samtidig som den går over skjermen. Kan være lurt å være to når dette skal gjøres.

Neste gang en starter opp appen og vil koble til microbiten, velger en bare connections på nytt, og kobler opp. Trenger ikke å følge veiviseren flere ganger. Dersom en kobler micro:biten opp på flere bærbare enheter, kan det være at en må kjøre veiviseren dersom den ikke klarer å skille mellom enhetene.

Velger en Create code, åpnes nettleseren og går til micro:bit hjemmesiden. Her har en tilgang til de samme kodeverktøyene som en har fra andre enheter, dog visuelt noe mindre. Alle funksjonene er tilstede, og dermed fullt funksjonelt til å kode. Til og med testfunksjonen av koden fungerer.microbit_mobil2

Når en er ferdig å kode i nettleseren, må en kompilere og laste ned som om en jobbet på en datamaskin. En trenger ikke å åpne filen, for den lagres slik at appen får tilgang til den. For å overføre skriptet, velger en Flash i appen. Da får en tilgang til scriptene og kan overføre dem til micro:biten.

I høyre hjørnet kan en se om en koblet til micro:biten, og eventuelt koble seg opp. Velg deretter ønsket script, og velg Flash. Scriptet overføres til micro:bit og restartes.

Bluetooth funksjonaliteten skal også gi micro:bit mulighet til å sende beskjeder til mobiltelefon, om blant annet bruk av kamera. Micro:bit skal kunne sende beskjed til mobiltelefonen om å ta bilder eller video.

Dette har jeg enda ikke fått til å fungere. Foreløpige undersøkelser tyder på at det har med tillatelser å gjøre på min telefon. Skal teste ut på iPad i løpet av helgen, så får vi se.

Muligheten for å kode micro:bit via bærbare enheter som nettbrett og mobiltelefon, gjør det enda mer spennende å ta den i bruk.

Mine Instragram bilder

Sommer i september #Helgelandsfjellet #telltur #utpåtur #tysværkommune Nydelig ettermiddagstur til Helgelandsfjellet i godt selskap #tysværkommune #utpåturaldrisur #utno #cavalier #cavalierkingcharlesspaniel

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Flickr-bilder