Start here

Kategorier

Oppsummering av 2016

Årets siste dag, og en kjapp oppsummering er på sin plass. Det har vært stille på bloggen den siste tiden, men jeg har rett og slett ikke hatt tid til å skrive. Det har vært et travelt år, og sånn det ser ut, så blir ikke 2017 mindre travelt.

First Lego League
Høsten begynte med slipp av årets oppdrag, Animal Allies, og en stund så det ut som om ingen av mine håpefulle skulle delta. Endte med at jeg ble kursholder og dommer, eldstemann ble Ambassadør og dommer, fruen ble veileder og yngstemann som deltaker på Smarcofties. Smarties er et lag som består av elever fra to skoler, og har sin opprinnelse fra Kodeklubben Tysvær. De vant Championsprisen i Haugesund, og vant Samarbeidsprisen i Skandinavisk finale. Dermed blir det tur på hele familien til FLLOEC i Århus i mai.

Smarties er allerede godt kjent i FLL trakter, og videoen der junior kommer med årets gullkorn «den indre ingeniør» er sett over 100 000 ganger.

I et forsøk på å holde aktivitet i FLL lagene i regionen, vil vi prøve arrangere noen mindre konkurranser utover våren.

Studier
I vår avsluttet jeg matematikkstudiene ved Høgskolen i Bergen. Det var et interessant år, og jeg håpet at jeg kunne fortsette studiene dette året også. Dessverre var det lite vilje i kommunen til å sende lærere på videreutdanning, så jeg må prøve igjen et annet år.

Kodeklubben Tysvær
I vinter fikk vi Kodeklubben Tysvær opp å gå. En liten gruppe ildsjeler fikk igang et kurs i Scratch, og påmeldingen var større enn vi hadde sett for oss. Heldigvis hadde vi store lokaler, så vi fikk plass til alle. Denne høsten klarte vi å avholde et kurs i Scratch og et i Python. Blir spennende å se hva vi klarer å få til videre.

Lær Kidsa Koding
Samarbeidet med Lær Kidsa Koding har fortsatt. To ganger har de hyret meg inn for å holde foredrag for andre lærere. Spennende og lærerikt. Det er flere lærere rundt omkring i Norge som tør å ta koding inn i klasserommet, så jeg håper at flere slike konferanser vil bli avholdt. Jeg håper også at vi kan sette fokus på det pedagogiske og utvikle den didaktiske tenkingen, og ikke bare ha fokus på det teknologiske. For å nå målet tror jeg vi må bevise og dokumentere effekten av koding som erstatning for andre undervisningsformer.

Grinde skule
Til sommeren avsluttet vi forsøket med koding som fag i 7.klasse. Dette var såpass interessant og lærerikt at vi utvidet forsøket til 6.og 7.klasse, og samtidig som vi la opp til en rekke aktiviteter preget av koding på de andre trinnene. Vi har kjøpt inn en del utstyr, blant annet Lego WeDo, BeeBots og MakeyMakey som vi håper vil skape mye aktivitet.

cofrerne kurses litt etter litt, og flere og flere av dem setter i gang kodeaktiviteter uten at jeg er med dem.

I forbindelse med Kodetimen, som hele skolen deltok på, hadde jeg med meg fire elever som veiledet skoleledere, rektorer og inspektører i kommunen. Håper dette kan være med å skape litt entusiasme på de andre skolene.

 

Etwinning
I oktober var jeg med IKT-senteret til Tallinn for å holde foredrag om innovativ bruk av IKT og veilede norske lærere som skulle være med på ulike internasjonale prosjekter. Interessant å ha en slik rolle, og det blir spennende å gjennomføre mitt eget prosjekt, sammen med en skole i Estland. Blir et MakerSpace inspirert prosjekt der vi skal bruke MakeyMakey som en del av musikkundervisningen.

Hva så med 2017?
2017 blir nok ikke så mye mindre travelt enn 2016, men jeg kommer til å være mye mer selektiv i hva jeg sier ja til (er kanskje altfor snill….) Blitt i overkant mange oppdrag som krever mye for- og etterarbeid mens utbyttet er relativt skralt. Har fått tak i en del Micro:bits og MakeyMakeys og gleder meg til å ta dem i bruk med både Kodeklubben og elevene på Grinde skule. Skal arbeide mye med MakerSpace tanken, og se på hvordan vi kan klare å få det inn i skolen på en god måte.

 

Advertisements

Pair programming

pair-programming

Pair programming, eller på godt norsk, parkoding, er en arbeidsmåte hentet fra arbeidslivet der to arbeider sammen på en datamaskin. De to har ulike roller. Den, «the driver» eller på norsk, «sjåføren», styrer mus og tastatur og skriver koden, mens den andre, «the navigator» eller på norsk «kartleseren» leser gjennom koden og evaluerer den etter hvert som koden blir skrevet. De to bytter roller regelmessig.

Arbeidsmetoden er også et nyttig redskap i undervisningen når en koder. En god fordeling av arbeidsoppgavene, sammen med gode kjøreregler kan gi et meget sterkt resultat.

Jeg har brukt metoden periodevis de siste årene i ulike kodeprosjekter ved Grinde skule, og har veldig god erfaring med bruk av metoden i klassen. Jeg opplever at elevene setter stor pris på metoden som en del av timene. De finner raskt ut at to hoder som oftest tenker bedre enn ett, 0g dermed kan faktisk 1 + 1 > 2

Senest denne uken, da vi arbeidet med geometri i Scratch, så jeg verdien av denne arbeidsmetoden. Jeg ga dem oppgaver med å konstruere ulike geometriske figurere i Scratch uten oppskrift. De fikk kun se min løsning på den digitale tavlen. Noen av parene satte raskt i gang og skjønte hvordan de kunne løse den, mens andre par slet med å komme i gang. Da jeg utfordret dem i å snakke sammen og diskutere ulike tilnærminger tok det raskt av. Løkker dukket opp, andre geometriske figurer enn dem jeg nevnte ble tryllet fram. Noen kom sågar i gang med rotasjon, lenge før jeg nevnte det. Kreativiteten og mestringsgleden boblet i kamp med andre hormoner en finner i en 7.klasse…..

Det oppstår også en form for kommunikasjon som benytter et annet språk enn det elevene vanligvis bruker. Respekt for kjørereglene fører til god arbeidsmetodikk, og kommunikasjonen kan dreie seg om det som skjer på skjermen. Språket er tilpasset den sosiale og teknologiske konteksten det foregår i, og faguttrykk må benyttes for å få den andre til å forstå.

Vi hadde også en kodetime med fadderklassen denne uken. Da plasserte vi dem sammen i par. De eldste hadde vært gjennom oppgavene tidligere, så de fungerte stort sett som kartlesere denne timen, og sørget for at de yngste elevene fikk programmere mye samtidig som de opplevde mestring på området. De eldste følte seg som lærere og følte at de både hadde undervist og lært noe i timen.

Koding på nettbrett – del 2

For et år siden skrev jeg innlegget Koding på nettbrett – noen alternativer. Siden den gang har det skjedd mye på denne fronten. De fleste jeg kikket på den gangen, har blitt oppdatert i både positiv og negativ retning. Noen har blitt kommersialisert og en må nå betale for det som den gang var gratis. I dag tenkte jeg å ta for meg noen nye verktøy som er dukket opp.

Run Marco
img_0026Run Marco er en app som leveres av Allcancode.com. Her skal en hjelpe Marco eller Sophia til å komme seg fram i jungelen eller julenisseverden. En drar kodeblokker fra sidene i boken inn på en tom side, og når en er ferdig kjører en koden. Enkelt, og ganske så selvinstruerende. Det er godt med oppgaver i appen, og progresjonen virker fornuftig.

Run Marco finnes for de fleste plattformer og på mer enn 20 språk, deriblant norsk. Ipad, Kindle, Android, Chrome og web. Det er gratis, og i tillegg har det muligheten til å sette opp klasser på enkel måte. På den måten kan en ta vare på progresjonen til elevene.

Coddy
img_0023Coddy er en kodeapp der en skap tegne ulike mønstre ved hjelp av retningstegn og fargeblyanter. Nokså engasjerende og enkelt å ta i bruk. Hver kommando kan enkelt repeteres ved å sette antall til kommandoen. Dermed får en trent effektivitet og løkker ganske raskt.

En kan også lage egne oppgaver i appen.

Coddy finnes i flere varianter. Coddy Free er gratis, og er dermed begrenset i innhold. Coddy Luck koster 33 kr, men her finnes det blant annet 100 oppgaver, og muligheter for import og eksport av oppgaver.

 

Box Island
img_0024Box Island handler selvfølgelig om bokser. Bokser som er strandet på en øde øy, og møter på ulike utfordringer her. En fargerik app, med innbydende grafikk og figurer. Det skal selvfølgelig kodes, og her skal en hjelpe boksen til å samle stjerner og samtidig unngå hindringene som dukker opp. Enkelt og intuitivt grensesnitt på kodingen og en fornuftig progresjon.

Box Island er foreløpig kun tilgjengelig for iPad. Versjonen som lastes ned har 10 gratis oppgaver, deretter koster det penger. I overkant mye penger. For å åpne alle oppgavene koster det 85 kr.

BlueBot
img_0029Bluebot er en variant av Beebot som er brukt i mange skoler i Norge. Både Beebot appen og den lille gule bien som en kan programmere til å kjøre rundt er populære blant de yngste. Bluebot er en blå variant som en kan brukes på flere ulike måter. Appen kan brukes til koding bare på iPad, eller en kan velge å overføre koden til Bluebot via Bluetooth, og la den kjøre koden i en virkelig verden. En programmerer ved hjelp av piler, og i begynnelsen kan en bli noe forvirret over retning. Opp er alltid kjørereting, mens høyre og venstre er sving.

I appen kan en velge å leke seg med kode eller bli utfordret til å løse oppgaver på ulike kart. En kan også laste opp egne kart til bruk ved å ta bilde av dem. Godt utgangspunkt for tverrfaglig arbeid innen ulike emner. Bluebot appen er gratis og finnes for iPad og Android. For de som ikke har nettbrett, kan også denne nettsiden med BeeBot oppgaver brukes.

Swift Playground
img_0030Swift Playground er levert av Apple selv, og er en gratis app for koding i et språk som kalles Swift og som er laget av Apple selv. Appens utseende er innbydende. Under opplæringen, skal du hjelpe figuren Byte rundt på brettet og plukke opp edelsteiner ved å teleportere og hoppe rundt. Kommandoene kommer fram som ekte, bokstavskrevet kode, så det ser ganske proft ut. Senere kan du lage skjema, grafer og figurer ved hjelp av ulike guider.

Progresjonen er ganske rask, så det passer bedre for eldre elever enn yngre. Appen finnes kun for iPad.

 

eTwinning-seminar i Tallinn

Siste helg i høstferien var jeg invitert med på bi-lateralt eTwinning-seminar i Tallinn, med fokus på innovativ bruk av IKT i klasserommet. Målgruppen var lærere med elever mellom 10 og 16 år, og 10 lærere fra Norge og 10 lærere fra Estland arbeidet sammen i tre – dager med mål om å etablere gode prosjekter som skal presenteres neste vår på et tilsvarende seminar i Norge.

Jeg var med for å holde et foredrag om mange av de mulighetene som finnes rundt innovativ bruk av IKT i klasserommet, samt at jeg skulle holde en liten introduksjon til Micro:bit. Videre skulle jeg være med å veilede lærerne og komme med forslag og ideer underveis i prosjektutarbeidelsen. Skulle ikke være med og planlegge et eget prosjekt denne gang, men endte selvfølgelig opp med et tverrfagligprosjekt rundt bruk av MakeyMakey. Mer om dette en annen gang.

Er alltid spennende å møte andre lærere i en slik setting, og det blir mye erfaringsdeling i løpet av en slik tur, både i formelle og uformelle former. Lenker og utstyr diskuteres og utveksles, og jeg har en del nytt på blokken som skal testes ut.

Blant annet viste en estisk lærer fram roboten Edison, som er Lego kompatible. Litt merkelig i utseende, men visstnok veldig enkel å arbeide med. Den kan programmeres ved hjelp av blokker i en app som kalles Edware.

En annen lærer drev egen IT-klubb for elevene sine på fritiden, og sjelden har jeg sett et slikt engasjement og kunnskapsnivå hos en lærer.

Tallinn er en flott by, og på fredagskvelden brukte vi systemet LoQuiz til å en uhøytidelig skattejakt og Quiz i gamlebyen. Artig måte å undersøke og lære om et sted. Såpass uhøytidelig var quizen at vi tok oss tid til å besøke en skole, et skolemuseum, en russisk bar (hvor en ble brisen av å bare stikke innom), en suvenirbutikk og en middelalderinspirert bar (hvor til og med fornærmelsene fra bartenderne var tidsriktige).

Koding på interaktive tavler for de yngste

Som en del av eTwinning-konferansen i Tallinn, er jeg kommet i kontakt med flere lærere fra Estland, som bruker IKT på en spennende måte. En av lærerne underviste i 1.klasse, og brukte den interaktive tavlen i klasserommet mye i forbindelse med koding. Hun viste en del av aktivitetene hun brukte, og jeg tenkte at jeg kunne bruke dem i de yngste klassene i forbindelse med kodeprosjektet på Grinde skule.

Alle aktivitetene er gratis, og enkle å forstå, og kan selvfølgelig brukes utenfor den interaktive tavlen.

Pollen hunter

pollen-hunterSamle inn mest mulig pollen på færrest mulig tid ved å gi instruksjoner til bien. Pass på at bien ikke blir tatt av fuglen. God trening i strategisk og logisk tenkning.

http://www.iboard.co.uk/iwb/Pollen-Hunter-659

Cheese sniffer

Spennende konkurranse mellom to og to. Hver spiller får 5 trekk i hver omgang og skal prøve å plukke flest mulig ost. Den som har fanget flest ostebiter vinner spillet. God trening i strategisk og logisk tenkning.

http://www.iboard.co.uk/iwb/Cheese-Sniffer-657

Chameleon

Hjelp kameleonen til å fange insektene. Du må fortelle hvilken retning og hvor stor vinkel den skal snu seg. Deretter må du fortelle hvor mange langt ut tungen skal gå. Om å gjøre å bruke færrest steg for å fange alle insektene.

http://www.iboard.co.uk/activity/Chameleon-664

Mole Maze

cheese-snifferHjelp moldvarpen til å komme fram til marken. Du må fortelle hvor mange skritt den skal gå, hvilken vei den skal svinge og hvor stor vinkel den skal svinge. En grei introduksjon til både algoritmer, vinkler og begrep som høyre og venstre på engelsk. Mange oppgaver og vanskelighetsnivå.

http://www.iboard.co.uk/activity/Mole-Maze-663

Unplugged – koding med de minste

Som en del av Kodeplanen på Grinde skule har vi laget et opplegg for de aller minste. Dette opplegget er unplugged og er inspirert av det som finnes på http://studio.code.org , men forenklet og videreutviklet. Denne uken har vi testet ut opplegget i 2.klasse, og lærerne og elevene der var veldig fornøyd.

Del 1 består av en Notebook-fil der en snakker om enkelte ord og uttrykk knyttet til programmering. Blant annet jobbes det en del med ordet algoritme og hvordan de er bygget opp.

Del 2 ble brukt som en del av stasjonsundervisningen og her finnes en del oppgaver som ligner på Eplejakten. To og to elever arbeidet sammen og laget først algoritmen som skulle brukes for å løse oppgaven ved hjelp av piler. Deretter la den ene løsning, mens den andre kontrollerte. Til slutt fikk de lage oppgaver til hverandre på brett bygget av Lego.

 

Opplegget er en innledning til videre arbeid med programmering. Lærerne har lagt opp til koding på iPad på stasjoner de neste ukene, og vi har plukket ut to apper som vi skal arbeide videre med. Den ene er the Foos og den andre er Run Marco.

En liten statusoppdatering….

Høsten er kommet, og vi har snart unnagjort 7 travle uker på jobb. På jobb er vi godt i gang med koding i Scratch i 6. og 7.klasse. De har en time koding i uken på årets timeplan, og årsplanen er en variant av den vi hadde med 7.klasse i fjor. Har 2 lærere med meg i hver av timene, så nå står jeg ikke helt alene lenger.

lego_kodingDenne uken begynte også 2.klasse med koding. Har laget et «unplugged» opplegg som de starter med, der vi arbeider på Smartboard, ark og med tradisjonell Lego. Dette opplegget skal jeg gjøre tilgjengelig når de har testet det ut. Etter høstferien skal de igang med code.org og diverse apper på iPad. Flere klasser skal i gang med samme opplegget etter høstferien, så her kjører vi gjenbruk.

Vi har kjøpt inn Lego Wedo 2.0 til de yngre elevene, og har kjørt en økt med opplæring på lærerne. Artig å se voksne mennesker utforske og leke seg på den måten. Det følger med mange spennende undervisningsopplegg til settene, så dette tror jeg blir bra. Flere av klassene har sagt de går i gang etter høstferien, så jeg tror det blir rift om dette.

Vi har også kjøpt inn en del sett med MakeyMakey. Dette kommer til å bli brukt tverrfaglig, og i tillegg til de oppleggene vi kjørte i fjor, er flere ideer kommet opp. Gleder meg til å kjøre opplæring med lærere!!

Det er travelt utenfor klasserommet også. Kodeklubben Tysvær har kurs både i Scratch og Python denne høsten, og jeg har snakket en del om First Lego League og EV3 ulike steder.

Jeg reiser på eTwinning-seminar til Tallinn sammen med en gruppe norsk ungdomsskolelærere i høstferien min, og skal arbeide med innovativ bruk av IKT i klasserommet. I november skal jeg til Bærum og snakke om koding i klasserommet sammen med MV-Nordic. Se mer om konferansen her

 

Mine Instragram bilder

Morgenrød #høst #høstdag #høsttur

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Flickr-bilder